Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 15 - december - 1999 RSV 2000, 40

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Van elke functie die een belanghebbende wordt voorgehouden, moet worden bekeken of de eisen die de functie aan iemand stelt overeenkomen met zijn belastbaarheid. Vaak gebeurt dat in algemene termen. Daarmee mag echter niet worden volstaan als de functie eisen stelt aan een werknemer die op de grens liggen van wat hij nog mag en kan. Soms wordt van de Uvi verwacht dat expliciet wordt gemotiveerd waarom men van oordeel is dat een belanghebbende een functie kan verrichten. In een uitspraak van 15 december 1999 oordeelt de Centrale Raad van Beroep namelijk dat als een functie belastend is op een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren