Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Noord-Holland, zp. Ktr Alkmaar 1 augustus 2018, zaak/rolnummer - 6982251/EJ VERZ 18-51, ECLI:NL:RBNHO:2018:7395

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werkneemster valt van een niet voor iedereen toegankelijke trap in een kantoorpand. De rechter oordeelt in een deelgeschilprocedure dat de zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 lid 1 BW zich ook uitstrekt over de trap en het trappenhuis tussen de 16e en 17e verdieping in een kantoorpand.

Zorgplicht geldt ook in het trappenhuis

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek

Artikel 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Rechtbank Noord-Holland, zp. Ktr Alkmaar, 1 augustus 2018

Zaak/rolnummer - 6982251/EJ VERZ 18-51

ECLI:NL:RBNHO:2018:7395

Feiten

Een financiële dienstverlener heeft de 16e en 17e verdieping gehuurd in het kantoorpand ‘Saen Tower’ in Zaandam. Een momenteel 41-jarige werkneemster krijgt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren