Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Drs. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 22 - april - 2009 Niet gepubliceerd

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bij ziekte van de werknemer moet de werkgever gedurende 104 weken het loon doorbetalen. Tijdens die periode bestaat geen aanspraak op ziekengeld, tenzij de dienstbetrekking eerder eindigt (artikel 29, lid 2 sub c Ziektewet/ZW). Dan is er geen werkgever meer en komt de betrokkene in het zogenoemde vangnet ZW. Als een verzekerde zelf in de loondoorbetalingsperiode de dienstbetrekking beëindigt, kan dit een benadelingshandeling op grond van artikel 45 ZW opleveren. Als hij dan een werkloosheidsuitkering aanvraagt, kan die ook geweigerd worden wegens verwijtbare werkloosheid. In deze zaak zijn beide aspecten aan de orde.

Tijdens ziekte ontslag nemen: benadelingshandeling

WW

Feiten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren