Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 22-08-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Veroudering

Alle CE-gemarkeerde veiligheidshelmen zijn in de praktijk CE-typegekeurd volgens EN 397 Industriële veiligheidshelmen en hebben daarbij dan voldaan aan de daarin voorgeschreven kunstmatige verouderingsproef. Het is jammer dat in de norm niet wordt aangegeven welke verouderingsperiode wordt gesimuleerd (zie ook Gebruiksduur).

Veiligheidshelmen van polyethyleen

In het verleden nam de Nederlandse Arbeidsinspectie een duidelijk standpunt in. Veiligheidshelmen vervaardigd uit PE (Polyethyleen) dienden maximaal drie jaar na fabricagedatum voor verder gebruik te worden afgekeurd. Veiligheidshelmen die waren vervaardigd uit thermoplastische kunststoffen, met uitzondering van PE, dienden drie jaar na fabricagedatum te worden vervangen of steekproefsgewijs op hun deugdelijkheid te worden gecontroleerd.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren