Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: D. Muis
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

3. Eisen aan opslag afhankelijk van de stof

In PGS 15 zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Daarbij is een onderscheid gemaakt in opslag van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen tot 10 ton en grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vanaf 10 ton. Er is geen onderscheid tussen de opslag van bestrijdingsmiddelen en overige gevaarlijke stoffen (met uitzondering van enkele details uit het Bestrijdingsmiddelenbesluit).

Kleine hoeveelheden minder gevaarlijke stoffen

De regels van PGS 15 voor opslag van gevaarlijke stoffen gelden niet voor bepaalde ondergrenzen van kleinere hoeveelheden minder gevaarlijke stoffen. De ondergrenzen liggen afhankelijk van de gevaarsaspecten en de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren