Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbeidshygiënische strategie

Stap 1 Bronaanpak

In eerste instantie moet gekeken worden naar de mogelijkheid om het geluid bij het ontstaan te voorkomen of te beperken (zie Beperking inzet en gebruiksduur van persoonlijke beschermingsmiddelen). Hierbij kan gedacht worden aan stillere machines, geluid demping door dempschijven tegen het zaagblad, geluidsarme zaagbladen of slijpschijven of een andere wijze van bewerken, niet slijpen maar bijvoorbeeld lasersnijden. Ook een ander, met betrekking tot geluid, beter ontwerp kan onder bronaanpak gerekend worden. Hierbij kan worden gedacht aan het verminderen van de hoeveelheid slijpwerk door hier al in de ontwerpfase rekening mee te houden.

Het beperken van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren