Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. F.B. van Batenburg, Van Batenburg & Van der Vlies Advocaten te Alphen a/d Rijn.
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Amsterdam 20 - juli - 2001 JAR 2001, 222

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een in een bedrijf werkzame stagiaire overkomt een ernstig bedrijfsongeval. De aansprakelijke werkgever acht zich niet gehouden de schade te vergoeden. De kantonrechter te Amsterdam verwerpt het standpunt van de werkgever. Er is volgens hem, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de werkgever, geen verschil in rechtspositie tussen de reguliere werknemer en de stagiaire.

Werkgever ook aansprakelijk voor arbeidsongeval stagiaire

Feiten

Werkneemster heeft op basis van een stageovereenkomst chauffeurswerkzaamheden verricht. Enkele dagen na het begin van de stageperiode overkomt haar een ongeval waarbij zij letselschade oploopt. Werkneemster acht haar werkgever op grond van de in artikel 7:658 Burgerlijk

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren