Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 22-08-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeoordeling

De beoordeling of geluid een risico binnen het bedrijf is en de vaststelling waar dit risico voorkomt, dient plaats te vinden in de risico-inventarisatie en -evaluatie. Geluid is één van de nader te onderzoeken inventarisatieverplichtingen, wat betekent dat in de risico-inventarisatie en -evaluatie een uitgebreide beoordeling van het onderwerp schadelijk geluid moet plaatsvinden (Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)). Een globale constatering dat er schadelijk geluid binnen het bedrijf voorkomt voldoet niet. Een eerste beoordeling kan plaatsvinden op basis van vergelijking met situaties, waarin overeenkomstige werkzaamheden worden verricht, maar dient bij voorkeur door metingen worden ingevuld.

Enkele voorbeelden van geluidsbelasting:

    slijpen:

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren