Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank 's-Hertogenbosch, 11 juli 2012, LJN: BX0848 (zaaknummer 241564 / HA ZA 12-45)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
De woning van een verzekerde is in 2006 geheel uitgebrand. Zijn verzekeraar, Achmea, heeft de schade vastgesteld en het bedrag uitgekeerd waarmee de rechten van de verzekerde over zijn gegaan op de verzekeraar. Deze heeft vervolgens een deskundigenrapport uitgebracht waaruit blijkt dat als de in de woning aanwezige poederblusser correct had gefunctioneerd, de schade beperkt had kunnen worden. Achmea stelt in 2011 de fabrikant van de poederblusser, Delta, aansprakelijk voor het niet functioneren van de poederblusser en vordert schadevergoeding. Echter, een claim op grond van productaansprakelijkheid verjaart drie jaar nadat men met de schade, het gebrek en de identiteit van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren