Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17 april 2012, HD 200.062.534, LJN BW3205

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een gedetacheerde werknemer wordt via een inlener te werk gesteld in Noorwegen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden loopt hij letsel op aan zijn hoofd. Hij stelt de inlener aansprakelijk. De inlener is van mening dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, maar zowel de kantonrechter als het gerechtshof zijn het daar niet mee eens. Het gerechtshof overweegt bovendien dat de Arbowetgeving niet rechtstreeks van toepassing is op ongevallen in Noorwegen maar dat deze regels via artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek wel inkleuring geven aan de zorgplicht die werkgevers hebben.

Ongeval in Noorwegen naar Nederlands recht beoordeeld

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek;

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren