Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: C.N. Korteweg
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Dordrecht 25 - september - 2003 JAR 2003, 248

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De kantonrechter te Dordrecht wees op 24 september 2003 de vordering van de werknemer tot doorbetaling van loon af omdat niet was komen vast te staan dat de werknemer door ziekte is verhinderd zijn werkzaamheden te verrichten. Verder stond niet vast dat de werknemer niet bereid was de bedongen arbeid te verrichten. De kantonrechter vond dat de werknemer recht op doorbetaling van loon had vanaf de dag dat hij door zijn werkgever op non-actief is gesteld. Een op-non-actiefstelling ligt namelijk in de risicosfeer van de werkgever.

Doorbetaling loon en op-non-actiefstelling

Feiten

Als gevolg van een herstructurering is de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren