Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer wordt bericht van het voornemen tot disciplinaire straf van ontslag wegens plichtsverzuim omdat hij geregeld onder werktijd alcohol heeft gebruikt. De Centrale Raad van Beroep acht het aannemelijk dat de man zich onder werktijd min of meer stelselmatig aan alcoholgebruik schuldig heeft gemaakt. Drie collega’s hebben dat min of meer gelijkluidend verklaard. Hoewel die verklaringen onafhankelijk van elkaar zijn afgelegd, stemmen zij (grotendeels) met elkaar overeen. Daarmee is sprake van ernstig plichtsverzuim, zeker gezien de aanmerkelijke gevaren die aan het ophalen van het huisvuil zijn verbonden. De Raad acht het strafontslag niet onevenredig aan de ernst van het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren