Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. ing. A. Zanders
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gevaren bij werken in besloten ruimten

Een ruimte wordt een besloten ruimte genoemd als deze nauw en moeilijk toegankelijk is, er sprake is van weinig natuurlijke ventilatie en deze ruimte slecht verlicht is. Inherent hieraan is, dat de ruimte bij calamiteiten vaak moeilijk te verlaten is. Voorbeelden van besloten ruimten zijn: opslagreservoirs, tanks, kelders, kruipruimten, riolen, putten en sleuven.

Door bovengenoemde eigenschappen kleeft er aan het werken in een besloten ruimte een aantal specifieke gevaren, bijvoorbeeld:

    Door weinig ventilatie kan de lower explosion limit (LEL) snel worden bereikt. Ook kunnen brandbare gassen of dampen zich ophopen in de ruimte. Vaak

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren