Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: College voor de Rechten van de Mens, 26 september 2014 - Dossiernummer 2014-185 -Oordeelnummer 2014-118

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een bedrijf dat is gespecialiseerd in interculturele psychiatrie voert een reorganisatie door waarbij een aantal functies komt te vervallen. Bij het vaststellen van de uitwisselbare functies, en daarmee welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen, wordt het element taal als onderscheidende competentie toepast. De Ondernemingsraad stelt dat de taaleis niet een noodzakelijke competentie is en vindt dat de werkgever handelt in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling (ras). Zij vraagt het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel. Het College oordeelt dat er geen sprake is van een direct onderscheid maar dat er, door het stellen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren