Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Goede afspraken

Het is duidelijk dat signaleringen niet op zichzelf staan. Zij zijn wel belangrijk maar de techniek en de organisatie erachter moeten goed functioneren.

Als het goed is, zijn veiligheidsborden en signalering in een bedrijf slechts het zichtbare uiterlijk van een organisatie en een beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zo behoren EHBO-voorzieningen en nooddouches in goede staat te verkeren en moeten noodprocedures regelmatig worden getest en geoefend.

Om wildgroei en een te grote diversiteit aan veiligheids- en gezondheidssignalering te voorkomen, is het verstandig om binnen een bedrijf afspraken te maken over de typen borden, de wijze

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren