Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gehoorbeschermingsmiddelen gebruiken

Het kan niet altijd worden voorkomen dat mensen moeten verblijven op plaatsen waar het geluidsniveau dusdanig hoog is dat het risico voor gehoorbeschadiging aanwezig is. Soms is de stand van de techniek ontoereikend om een bepaald geluidsprobleem op te lossen, in een ander geval is het op grond van operationele overwegingen onmogelijk om bepaalde lawaaibestrijdingstechnieken toe te passen. Het komt ook voor dat een probleem op langere termijn pas kan worden opgelost. In al die gevallen moeten gehoorbeschermers ervoor zorgen dat de betrokkenen hun werk kunnen uitvoeren zonder dat hun gezondheid gevaar loopt.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren