Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Utrecht, 6 april 2012, Zaak/rolnummer: 16/604019-11; LJN: BW5589

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Veiligheid van wegwerkers is niet expliciet geregeld in de Arbowet. Maar wegwerkers hebben wel veel te maken met veiligheid, zeker als het gaat om onveilig gedrag van verkeersdeelnemers. Aanrijding van een wegwerker door een roekeloze automobilist wordt bestraft met een gevangenisstraf van twee maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid van één jaar.

Aanrijden wegwerker bestraft

Artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 Artikel 30 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen. Artikel 3.14 en 3.15 Arbeidsomstandighedenbesluit

Feiten

In november 2010 is een wegwerker op een provinciale weg bezig met wegwerkzaamheden. Hij draagt fluorescerende en retroflecterende veiligheidskleding en staat bij een vrachtauto met in werking zijnde pijlwagen. Die

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren