Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: `r. E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 18 - februari - 2003 LJN AF5807

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Mensen die tijdelijk meer uren werken dan zij met hun werkgever zijn overeengekomen (bijvoorbeeld oproepkrachten met een minimumurengarantie of deeltijdwerkers die een tijdelijke extra klus doen) hebben bij ziekte in de regel alleen recht op loondoorbetaling over het gegarandeerde aantal uren. Recht op ziekengeld over die extra uren hebben zij evenmin, omdat de arbeidsovereenkomst met de werkgever gewoon doorloopt, en het eind van de arbeidsovereenkomst een voorwaarde is voor het recht op ziekengeld (artikel 29, lid 2 ZW). In een uitspraak van 18 februari 2003 oordeelt de Centrale Raad van Beroep aan de hand van de feitelijke omstandigheden dat er voor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren