Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Dempingspecificaties

De demping van een gehoorbeschermer wordt gespecificeerd met drie datasets:

  • de octaafbandwaarde;

  • de HML- waarde;

  • de SNR-waarde.

Octaafbandwaarde

De octaafbandwaarde bestaat – per frequentie oplopend van 125 Hz tot 8 kHz – uit de gemiddelde demping, de standaard deviatie en de APV-waarde (zie Definities). De gemiddelde demping is de gemiddelde waarde van de proefpersonen zoals aanwezig bij de typekeuring voor de CE-certificering. De standaarddeviatie is een statistische waarde en geeft de mate van spreiding aan tussen de proefpersonen. Een hoge waarde betekent dat de dempingwaarde bij de verschillende proefpersonen een grote variatie vertoonde.

APV (Assumed Protection Value)

De APV (Assumed Protection

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren