Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mw. mr. D. Ruijzendaal
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: RvS Afdeling bestuursrechtspraak 8 - oktober - 2008 LJN BF7243

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een ingeleende arbeidskracht komt ten val tijdens werkzaamheden op een ladder. De inlenende werkgever krijgt een boete opgelegd wegens overtreding van de Arbowet. De werkgever beroept zich op eigen schuld van de werknemer. Dit baat de werkgever niet, omdat hij tijdens de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak niet kan aantonen dat de overtreding hem niet kan worden verweten.

Boete voor val inleenkracht

Feiten

Een ingeleende arbeidskracht komt, terwijl hij op een ladder werkzaam is, ten val en loopt daarbij letsel op. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt op 3 oktober 2006

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren