Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank 's-Hertogenbosch, Kantonrechter Eindhoven 27 - 10 - 2009 LJN BK1320

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer meldt zich ziek. De arbo-arts constateert dat er inderdaad sprake is van arbeidsongeschiktheid, maar dat deze sterk arbeids- en persoonsrelateerd is. Wanneer de werknemer tegen het advies van de bedrijfsarts in ieder gesprek over zijn re-integratie weigert, staakt de werkgever de loondoorbetaling. De kantonrechter te Eindhoven oordeelt dat dit terecht is geweest.

Staking loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Feiten

Een 48-jarige werknemer is sinds 1 september 2001 in dienst bij een werkgever, op het laatst als consultant. Hij heeft altijd goed gefunctioneerd.

Op 4 juni 2009 heeft de werknemer zich ziek gemeld. Een week later heeft de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren