Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeoordeling

Risico-inventarisaties & -evaluaties (RI&E) in het algemeen

Over de RI&E bestaan veel onduidelijkheden waardoor verwarring in de branche ontstaat. Er bestaan verschillende inventarisaties die soms door elkaar worden gehaald. De benaming is hetzelfde, maar het niveau of de reden waarom deze wordt uitgevoerd kan verschillen. Hierna is een aantal belangrijke RI&E's weergegeven.

Bedrijfs RI&E

Alle bedrijven moeten sinds 1994 volgens de Arbowet een RI&E hebben uitgevoerd voor de bedrijfseigen activiteiten. Deze RI&E moet zijn getoetst door een kerndeskundige. Op basis van deze RI&E moeten de bedrijven een plan van aanpak opstellen en vervolgens hun arbobeleid uitstippelen.

RI&E uitvoering werkzaamheden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren