Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: K.E. Reuder
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Arrondissementsrechtbank Amsterdam 28 - maart - 1996 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer beschikt al jaren over een bedrijfsauto. Nadat hij arbeidsongeschikt is geworden en herstel niet snel is te verwachten, vordert zijn werkgever teruggave van de lease-auto. De vraag of een werkgever in geval van langdurige ziekte van een werknemer inderdaad teruggave kan verlangen van de hem ter beschikking gestelde lease-auto is op 28 maart 1996 door de President van de Rechtbank te Amsterdam bevestigend beantwoord.

Afgifte lease-auto tijdens ziekte?

Feiten

Een werknemer heeft sedert 1982 een bedrijfsauto ter beschikking voor zowel zakelijk als privé-gebruik. Hij is met ingang van september 1995 arbeidsongeschikt. Werkhervatting is op korte termijn

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren