Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: Mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter Assen, 2 februari 2016, zaak/rolnummer 4444616/CV EXPL 15-6965, ECLI:NL:RBNNE:2016:184, AR-Updates 2016-0672
  • Taakgebieden: Transportveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer is sinds 2006 in dienst bij een werkgever. Hij meldt zich op 25 augustus 2014 ziek en wordt daarop door de bedrijfsarts gezien. Deze acht werknemer de arbeidsgeschikt. Diezelfde dag volgt een gesprek tussen werkgever en werknemer, waarin de werkgever meedeelt een ontslagaanvraag voor de werknemer bij het UWV te zullen aanvragen op basis van bedrijfseconomische gronden. De werknemer is het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts en vraagt een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Het UWV verleent de aangevraagde ontslagvergunning waarna de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Uit het later afgegeven deskundigenoordeel blijkt dat de werknemer

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren