Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beroepskleding en de Belastingdienst

In artikel 8b lid 3 van de Wet Inkomstenbelasting is een omschrijving opgenomen omtrent het begrip beroepskleding of werkkleding:

‘Werkkleding is kleding die specifiek geschikt is of blijkens uiterlijke kenmerken uitsluitend bestemd om bij het verwerven van inkomsten of behalen van winst te dragen. Kleding die ook door derden gedragen wordt in het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren