Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. Pascal Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 november 2018, 200.209.391/01, ECLI:NL:GHARL:2018:10103

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een arbeidsongeschikte werknemer met een nulurencontract, die niet kan bewijzen dat een vaste arbeidsomvang is afgesproken en die te kort heeft gewerkt voor een beroep op het rechtsvermoeden van artikel 7:610b BW, heeft alleen recht op loon in het geval hij zou zijn opgeroepen. De loonvordering van de werknemer wordt afgewezen.

Oproepkracht heeft geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte

Artikel 7:629 BW

Artikel 7:610b BW

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 november 2018, 200.209.391/01,  

ECLI:NL:GHARL:2018:10103

Feiten

Op 14 september 2015 is de werknemer als timmerman-stratenmaker in dienst getreden bij de werkgever op basis van een oproepovereenkomst voor bepaalde tijd (tot en met 13 april 2016).

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren