Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. I. Guffens-Faber
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 19 - december - 2003 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer raakt ernstig gewond bij een ongeval met een kolomboormachine. Aan de werkgever worden twee boetes worden opgelegd: wegens het te laat melden van het ongeval en wegens het gebruik van een ongeschikt arbeidsmiddel. Tegen deze beschikking tekent de werkgever bezwaar aan. In de beschikking van 19 december 2003 beslist de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat de boete wegens te late melding wordt herzien. Voor het overige is het bezwaar gegrond nu het ongeval geheel te wijten is aan de werknemer, van wie - gezien zijn positie binnen het bedrijf - verwacht mocht worden dat hij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren