Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: D. Muis
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Volgorde van maatregelen

In het kader van ATEX dient voor het nemen van maatregelen de arbeidshygiënische strategie toegepast te worden. Dit houdt in dat de volgende volgorde wordt aangehouden (de maatregelen onder 2 mogen dus pas worden genomen als de maatregelen onder 1 redelijkerwijs niet mogelijk of niet toereikend zijn, enz.):

    Gevaar bij de bron bestrijden Hiermee wordt bedoeld dat het werk of de processen zodanig worden ingericht, dat er geen explosie kan ontstaan; bijvoorbeeld door explosieve stoffen te vervangen door niet explosieve stoffen of door te voorkomen dat deze een explosief mengsel kunnen vormen. Het toepassen van technische maatregelen om het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren