Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter Eindhoven, 7 augustus 2015 - Zaak/rolnummer 4090387 \ EJ VERZ 15-299 ECLI:NL:RBOBR:2015:4762; JAR 2015, 219

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een busonderneming zet Mystery Guests in voor de beoordeling van de chauffeurs en gebruikt daarbij ook camerabeelden. Volgens de kantonrechter geeft de onderneming wel een te ruime uitleg aan de binnen het concern geldende regeling cameratoezicht, omdat ook buiten de gevallen waarin sprake is van een redelijk vermoeden van een misdrijf of betrokkenheid camerabeelden rechtspositioneel tegen de werknemers worden gebruikt.

Inzet Mystery Guests niet instemmingsplichtig

Artikel 27 lid 1 sub g WOR

Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens

Kantonrechter Eindhoven, 7 augustus 2015 – Zaak/rolnummer 4090387 \ EJ VERZ 15-299 ECLI:NL:RBOBR:2015:4762; JAR 2015, 219

Feiten

Openbaarvervoerbedrijf Hermes, onderdeel van Connexxion, zet incidenteel Mystery

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren