Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 24 - september - 2002 USZ 2002, 292

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Alleen een belanghebbende kan bezwaar en beroep instellen tegen beslissingen van bestuursorganen. Op grond van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt als belanghebbende aangemerkt: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In de Ziektewet is daarnaast in artikel 2a bepaald dat bij een besluit dat betrekking heeft op het al dan niet bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken, belanghebbende is: degene op wiens aanspraken het besluit betrekking heeft. In een uitspraak van 24 september 2002 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat een werkgever als belanghebbende moet worden beschouwd bij een besluit van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren