Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overige signaleringen

Volgens de Arboregeling moeten licht- en geluidssignalen voordat zij gaan worden gebruikt (en daarna regelmatig) worden gecontroleerd op hun goede en doeltreffende werking. Bij het toepassen van licht- en geluidssignalen moet rekening worden gehouden met werknemers die een beperkt gehoor- of gezichtsvermogen hebben (ook als dat komt door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen).

In de artikel 8.16 tot en met artikel 8.19 stelt de Arboregeling nog enige technische eisen aan licht- en geluidssignalen (zie Symbolen op veiligheidsplattegronden).

De NEN biedt voor veiligheidstekens en noodverlichting een samenhangend pakket normen aan. Een aantal branches en kenniscentra is actief betrokken bij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren