Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: W.B.M. van Boggelen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Amersfoort 5 - augustus - 2004 JAR 2004, 241

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Het UWV weigert vooralsnog aan een zieke werknemer een WAO-uitkering toe te kennen en verlengt na 52 weken ziekte de loondoorbetalingsplicht van de werkgever met zes maanden omdat de werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan. Volgens de toepasselijke CAO moet de werkgever gedurende de eerste 52 weken 100% van het salaris doorbetalen. De werkgever betaalt na 52 weken aan de werknemer nog slechts 70% van het salaris door. De werknemer is het daar niet mee eens en vordert dat de werkgever gedurende de termijn van de verlengde loondoorbetalingsverplichting 100% van het salaris betaalt. In een uitspraak van 5 augustus 2004

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren