Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 22-08-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Europese Richtlijn 89/656/EEG

Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (gebruikersrichtlijn)

In Europees verband is er een Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (ook wel ‘gebruikersrichtlijn’ genoemd) waarin minimumvoorschriften voor het gebruik van PBM'en zijn opgesteld.

Daarnaast bestaat er een Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (ook wel fabrikantenrichtlijn genoemd) waarin uniforme veiligheidseisen zijn geformuleerd met betrekking tot:

  • het ontwerp;

  • de seriefabricage;

  • de kwaliteit;

  • de beproeving;

  • certificering.

De Europese Richtlijn 89/686/EEG geeft één definitie van PBM, namelijk:

“Een persoonlijk beschermingsmiddel is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemers gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren