Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Europese regelgeving

Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (gebruikersrichtlijn) 89/656/EEG

In Europees verband is er een Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (ook wel ‘gebruikersrichtlijn’ genoemd) waarin minimumvoorschriften voor het toepassen, het gebruik en de verstrekking van PBM’en zijn opgesteld. Deze EU-richtlijn is in het Nederlands recht opgenomen onder art. 8.1 t/m 8.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Daarnaast bestaat er een EU Verordening 2016/425 PBM waarin essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zijn geformuleerd en eisen met betrekking tot:

  • het ontwerp;

  • de seriefabricage;

  • de kwaliteit;

  • de beproeving;

  • certificering.

Verplichting tot het dragen van veiligheidsschoeisel

De Arbowetgeving is eigenlijk de Nederlandse implementatie van de Europese regelgeving, Richtlijnen genaamd, op dit gebied. Richtlijn bevat de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren