Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. G.S. de Haas
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hoge Raad 30 - oktober - 2009 JAR 2009, 288; LJN BJ6020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Tijdens een stoeipartijtje tussen collega's loopt een ambtenaar lichamelijk letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk. De kantonrechter wijst de vordering toe, maar het hof komt tot een ander oordeel. De man stapt naar de Hoge Raad

Maatstaf aansprakelijkheid werkgever voor schadeveroorzakend handelen ondergeschikte

BW6

Feiten

Een werknemer werkt als ambtenaar bij een gemeente. Tijdens een werkpauze zit hij onderuit gezakt op een stoel als een collega achter hem gaat staan en hem in een soort houdgreep neemt. Doordat de stoel onderuit glijdt, komt hij met het volle gewicht van zijn lichaam op zijn nek aan de armen van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren