Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mw. mr. I. Guffens-Faber
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Sociale Zaken en Werkgelegenheid Minister 31 - juli - 2007 niet gepubliceerd

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkgever krijgt een boete opgelegd, nadat een werknemer een ongeval is overkomen bij het werken in de buurt van onder spanning staande beltrafo. De boete is al gematigd, omdat de werkgever heeft aangetoond dat hij de risico's van de werkzaamheden heeft onderkend, de werknemer voldoende beschermingsmiddelen heeft verstrekt en de werknemer voldoende heeft geïnstrueerd. De werkgever maakt bezwaar om dat hij van mening is ook het toezicht op de werkzaamheden goed te hebben georganiseerd. Het ongeval is volledig aan de werknemer zelf te wijten. Het bezwaar wordt gehonoreerd en ook de rest van de boete wordt ingetrokken. Hoewel het ongeval

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren