Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. G.S. de Haas
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Groningen, 15 september 2011 (515232/VV EXPL 11-25) — LJN BT1645 en LJN BT1646

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Enkele werknemers worden op staande voet ontslagen wegens overtreding van het rookverbod op de werkvloer. De rechter is echter van oordeel, dat een dergelijk ontslag alleen is toegestaan als dit expliciet als sanctie voor deze overtreding is aangevoerd.

Sancties op rookverbod moeten duidelijk zijn

Art. 7:677 e.v. Burgerlijk Wetboek

Feiten

In een fabriek is een rookverbod van kracht in verband met explosiegevaar. Desondanks werd er door twee leidinggevenden geconstateerd dat er door werknemers werd gerookt op de werkvloer. Er is toen in december 2011 een e-mail verstuurd aan alle werknemers met de nadruk dat roken verboden is en dat overtreding van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren