Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mevr. Mr. I. Guffens-Faber
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Minister van SZW 22 - september - 2008 Niet gepubliceerd

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer raakt ernstig aan zijn hoofd gewond als hij bij reparatiewerkzaamheden aan een frasebank klem raakt tussen een bewegend ventielblok en een framedeel van de beschermkap. Hij heeft de machine niet uitgezet en de stroom niet uitgeschakeld, voordat hij aan de werkzaamheden begon, zoals voorgeschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever krijgt een boete van 8.100 euro wegens overtreding van het Arbeidsomstandighedenbesluit en gaat daartegen in bezwaar. Het bezwaar wordt afgewezen, omdat de werkgever niet alles heeft gedaan om de overtreding te voorkomen. Uit het onderzoek door de Arbeidsinspectie is gebleken, dat de werkgever de risico's niet in kaart heeft

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren