Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gebruiksinstructies en gebruiksaanwijzingen

Om te kunnen waarborgen dat uw ademhalingsbeschermingsmiddelen (ABM’s) altijd hun functie behouden en geen gebreken vertonen, dienen die ABM’s die voor herhaald gebruik geschikt zijn, altijd preventief onderhouden te worden. Immers, evenals alle andere apparatuur en werktuigen zijn ook ABM’s onderhevig aan veroudering en slijtage, waardoor het risico kan ontstaan dat de middelen een verhoogde storingskans krijgen en onbetrouwbaar worden bij gebruik. En in het kader van ademhalingsbescherming is onbetrouwbaar synoniem voor onveilig of zelfs gevaarlijk (zie Onderhoudsplan).

Daarom treft u bij ieder ademluchttoestel, masker, filter en/of systeem uitgebreide gebruiksinstructies en aanwijzingen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren