Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mevr. Mr. I. Guffens-Faber
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Minister SZW 18 augustus 2008 - -

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer loopt blijvend letsel op als hij tijdens schoonmaakwerkzaamheden aan een trekbank met zijn pink bekneld raakt. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht waar het topje van de pink wordt verwijderd. De werkgever krijgt een boete van 13.500 euro opgelegd omdat er schoonmaakwerkzaamheden zijn verricht, terwijl de trekbank niet was uitgeschakeld, zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit voorschrijft. Het bezwaar dat de werkgever maakt, wordt door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgewezen. De werkgever wist uit de risico-inventarisatie en -evaluatie dat er knelgevaar aanwezig was en heeft er zelf voor gekozen om niet direct de vereiste maatregelen te nemen om

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren