Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: T.C.B. Homan
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank 's-Gravenhage 1 - juni - 2004

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
De Arbeidsinspectie legt aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een eis op inhoudende dat in het kader van het te voeren arbobeleid, in het bijzonder op het gebied van agressie en geweld, de receptie op de Asielzoekerscentra dubbel bezet moeten worden. Het COA tekent eerst vergeefs bezwaar aan, waarop het beroep insteld met als verweer dat er al een arbobeleid wordt gevoerd met mogelijkheden tot maatwerk voor de AZC's. De eis van de Arbeidsinspectie wordt als ongenuanceerd beschouwd. Op 10 juni 2004 vernietigt de Rechtbank Den Haag het besluit, nu de Arbeidsinspectie zelf heeft aangegeven dat er mogelijkheden voor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren