Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Eindhoven 7 - januari - 2000 JAR 2000, 51

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werkneemster verzoekt de Kantonrechter te Eindhoven ontbinding van haar arbeidsovereenkomst. Zij zou ziek geworden zijn door het werk en de werkgeefster zou bovendien zich onvoldoende hebben ingezet voor haar re-integratie. De Kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op 7 januari 2000. Ten aanzien van de hoogte van de vergoeding oordeelt hij dat de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster slechts ten dele aan de werkgeefster te wijten is. Maar omdat er wel een en ander aan te merken valt op haar gedrag inzake re-integratie, stelt de Kantonrechter de ontbindingsvergoeding vast op ƒ 144.000,- bruto (correctiefactor 1.25).

Werkgeefster gedeeltelijk aansprakelijk voor arbeidsongeschiktheid werkneemster

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren