Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. N. Romijn
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 - april - 1996 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Na controle bij een huisvuilophaalbedrijf stelt de Arbeidsinspectie de eis dat ten minste tien liter schoon water op de reinigingswagen aanwezig moet zijn. De watervoorraad is bedoeld om bij aanraking van ogen, gelaat en handen met gevaarlijke stoffen deze direct te kunnen reinigen. Het bedrijf heeft inhoudelijke en praktische bezwaren tegen de eis. Bij beschikking van 12 april 1996 beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de bezwaren van het bedrijf ongegrond zijn.

Watervoorraad verplicht op reinigingswagen huisvuilophaalbedrijf

Feiten

Bij een controlebezoek van de Arbeidsinspectie (AI) aan een huisvuilophaalbedrijf is gebleken dat tekortkomingen bij de naleving

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren