Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Commissie Gelijke Behandeling 5 - november - 2004 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkgever hanteert sinds 1999 een nieuw beoordelings- en beloningssysteem. Een medewerker komt nu pas voor een loonsverhoging in aanmerking wanneer op grond van een beoordeling blijkt dat de medewerker voldoende heeft gepresteerd. De ondernemingsraad (OR) stelt dat dit systeem onderscheid oplevert op grond van handicap of chronische ziekte Medewerkers die vanwege ziekte langdurig afwezig zijn, kunnen immers niet op hun prestaties worden beoordeeld en krijgen dus geen loonsverhoging. De OR vraagt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) hierover een oordeel. Op 5 november oordeelt de CGB dat er door de werkgever geen verboden onderscheid is gemaakt in strijd met de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren