Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Laskleding

Risico's

Lassen is het met elkaar verbinden van delen van een constructie door verhitting (warmte), druk, of beide, waarbij het materiaal op de plaats van de verbinding zoveel mogelijk gelijk wordt aan het materiaal van de constructie. Eventueel wordt hierbij materiaal toegevoegd.

Bij solderen wordt voor de verbinding een ander materiaal gebruikt. De lasser kan tijdens het lassen onder meer worden blootgesteld aan:

  • UV-licht en IR-straling;

  • verontreiniging van de ademlucht;

  • vonken, lasspatten en spatten vloeibaar metaal;

  • vlammen, hitte en warmte;

  • schadelijk geluid;

  • zware lichamelijke belasting;

  • elektriciteitsrisico's zoals elektrocutie.

Laskleding geeft vooral huid- en lichaamsbescherming tegen UV-/IR-straling, warmte, hitte, vlamvorming, vonken, lasspatten en spatten van vloeibare

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren