Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Tiel 10 - februari - 1999 JAR 1999, 53

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Sinds 1 januari 1999 moet een werkgever die de kantonrechter om ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een zieke of arbeidsongeschikte werknemer vraagt, een re-integratieplan bij zijn verzoekschrift voegen. Als zo'n plan niet is overgelegd, is de werkgever niet ontvankelijk. De kantonrechter zal het verzoek dan niet in behandeling nemen. Deze regel is ingevoerd om te zorgen dat een zieke werknemer bij deze procedure niet minder bescherming heeft dan de normale regels van het ontslagrecht bieden (opzegverbod bij ziekte). In een uitspraak van 10 februari 1999 nuanceert de Kantonrechter in Tiel dit vereiste voor situaties waarin de functie van de werknemer

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren