Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. C.M. Speear
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 8 - juni - 2001 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De Arbeidsinspectie (AI) legt een bestuurlijke boete op vanwege het feit dat werkzaamheden werden verricht aan het wegdek zonder dat er een afscheiding was aangebracht tussen het doorgaande verkeer en de arbeidsplaats.

De werkgever vindt de opgelegde boete onredelijk en maakt hiertegen bezwaar bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De minister verklaart het bezwaarschrift ongegrond.

Bestuurlijke boete wegens ontbreken van veiligheidsmaatregelen

Feiten

De Arbeidsinspectie (AI) stelt vast dat werknemers werkzaamheden verrichtten aan het wegdek zonder dat er doeltreffende maatregelen waren getroffen om een voldoende vrije en veilige ruimte tussen het doorgaande verkeer en de arbeidsplaats te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren