Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hof van Justitie EG 18 - maart - 2004 JAR 2004, 86

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een Spaanse werkneemster wil aansluitend op haar zwangerschapverlof vakantie opnemen. In het bedrijfsakkoord, dat is gesloten tussen de werkgever en werknemersvertegenwoordigers, zijn voor het personeel twee algemene vakantieperioden vastgesteld. De vakantie van de werkneemster valt daar buiten. De werkgever wijst haar verzoek af. De werkneemster heeft zich vervolgens tot de rechter gewend. Deze heeft enkele vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie EG. Op 18 maart 2004 oordeelt het Hof dat uit de verschillende Europese Richtlijnen onder meer volgt dat de werkneemster in de gelegenheid moet worden gesteld om haar jaarlijkse vakantie in een andere periode op te nemen dan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren