Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. D. Stojkovic
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 8 december 2014 - Niet gepubliceerd

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer van een schoonmaak/glazenwassersbedrijf is bezig ramen te zemen op een ladder. De ladder glijdt weg met een arbeidsongeval als gevolg. De Minister van SZW legt het schoonmaak/glazenwassersbedrijf een boetebeschikking zonder boeteoplegging op. De werknemer kan zich met deze boetebeschikking niet verenigen en maakt bezwaar. Dat wordt verworpen omdat de werknemer geen belanghebbende is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Werknemer geen partij bij boetebeschikking

Artikel 1:2, eerste lid en 7:11, eerste lid Algemene wet bestuursrecht - Artikel 7.23a, tweede lid Arbeidsomstandighedenbesluit - Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 8 december 2014 - Niet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren