Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Definities

Geluid

Geluid is een (druk-)golfverschijnsel in lucht, dat met het gehoor kan worden waargenomen. Geluid ontstaat wanneer een bron door trillingen of anderszins luchtdrukvariaties teweegbrengt. Hierdoor ontstaan geluidsgolven die zich in alle richtingen voortplanten met een snelheid van ongeveer 340 m/s (1200 km/u). De geluidsenergie verspreidt zich daarbij over een steeds groter oppervlak, waardoor het geluid, afhankelijk van de akoestiek van de ruimte, steeds zwakker wordt.

Frequentie of toonhoogte van geluid

De snelheid waarmee de drukwisselingen elkaar opvolgen bepaalt de frequentie of toonhoogte van het geluid. Geluid met een lage frequentie klinkt als gebrom of gebulder, hoogfrequent geluid als

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren