Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hof 's-Gravenhage 18 - augustus - 2006 JAR 2006/259, LJN: AY8791.

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een oud-werknemer van een chemisch bedrijf heeft last van geheugenstoornis. Hij wijt dit aan het veelvuldig werken met organische oplosmiddelen en stelt zijn werkgever aansprakelijk. Volgens het gerechtshof te 's-Gravenhage in een arrest van 18 augustus 2006 is de werknemer er echter niet geslaagd aan te tonen dat zijn gezondheidsklachten arbeidsgerelateerd zijn. Daarom wordt de vordering afgewezen.

OPS-klachten als gevolg van het werk niet aangetoond

BW7

Feiten

Een werknemer heeft van 1969 tot 1994 als procesoperator bij een chemisch bedrijf gewerkt. In de jaren 1996-1999 wordt bij hem geheugenstoornis geconstateerd. Hij stelt dat dit veroorzaakt is door blootstelling aan organische

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren